Siam Caster Wheels
Home Company Service Inquiry
Furniture & Design Caster
Institution & Supermarket Caster
Transport Equipment Caster
Heavy Duty Caster
Special Duty Caster
Materials handling

Special Duty Caster

ลูกล้อสำหรับงานที่ต้องการคุณสมบัติพิเศษ เป็นลูกล้อที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษให้สามารถใช้งานได้ตามความต้องการใช้งาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและยืดอายุการใช้งานของลูกล้อให้นานขึ้น

ลูกล้อทนอุณหภูมิ สามารถทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -40oC ถึง +160oC

  • Low height with high load
  • Phenolic Wheel -40oC + 160oC

Specification

mm.

mm.

mm.
แป้นหมุน/Swivel แป้นตาย/Rigid
mm.

kgs.

mm.

mm.

mm.

mm.
50 68 25 70x54 54x36 80x50 66x36 6.5 150
65 92 25 90x90 71x71 111x70 91x47 10.5 210
75 106 28 90x90 71x71 123x72 103x52 10.5 220
100 103 28 125x86 103x67 123x72 103x52 10.5 220

Wheels Selection

Stainless Steel Caster

ลูกล้อสเตนเลสสำหรับงานที่ต้องเผชิญน้ำและความเปียกชื้น เช่น อุตสาหกรรมอาหารหรือธุรกิจห้องเย็น ป้องกันการเกิดสนิม 100%

  • All stainless steel parts
  • Resistance to water and corrosive area

Specification

mm.

mm.

mm.
แป้นหมุน /Swivel

mm.
แป้นตาย /Rigid

mm.

mm.

mm.

kgs.
80 109 32 100x80 99x84 80x60 9 100
100 128 32 100x80 99x84 80x60 9 120
125 158 48 117x85 116x84 80x60 9 150
150 185 45 133x106 133x111 105x80 11 180

หมายเหตุ : หากต้องการลูกล้อแบบอื่นที่มากกว่าแสดง กรุณาสอบถามเพิ่มเติม

SU-STC Series ลูกล้อสเตนเลสมาตรฐานญี่ปุ่น

รับน้ำหนักตั้งแต่ 35-65 Kg./ลูก

Specification

mm.

mm.

mm.
แป้นหมุน แป้นตาย
mm.

mm.

mm.

kgs.
Rubber/ Polyurethane/ Nylon

mm.

mm.

mm.

mm.
50 67 22 - - - - - M12xP1.75 14 35/-/40
65 85 25 70x58 55x42 70x52 55x28 8.8 - - 50/70/60
75 93 25 70x58 55x42 70x52 55x28 8.8 - - 60/80/65

Wheels Selection

ลูกล้อสื่อไฟฟ้า (Electric Conductive Caster)

ลูกล้อสำหรับอุปกรณ์อิเล็คโทรนิคส์ ป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตย์และผ่านกระแสไฟฟ้าลงดิน รับน้ำหนักตั้งแต่ 80-370 Kg./ลูก

Specification

mm

mm

mm
แป้นหมุน แป้นตาย
mm

mm

mm.

mm.

mm.

mm.
75 100 30 81x81 63x63 95x71 63x63 9.5 80(120)
100 144 35 95x95 73x73
(70x70)
115x80 80x45 10.5 100(170)
130 177 40 105x105 82x82
(80x80)
138x90 100x56 11.0 180(260)
150 198 45 120x120 93x93
(90x90)
138x90 100x56 11.0 200(300)
200 25.0 58 140x140 115x115
(105x105)
152x100 112x63 11.0 250(370)

Wheels Selection

Next >>