"ผู้นำด้านระบบเคลื่อนที่"
จำหน่าย ให้คำปรึกษา แนะนำการใช้งานลูกล้อ-รถเข็นสำเร็จรูป หรือสั่งผลิต รวมทั้งอุปกรณ์เคลื่อนย้ายสำหรับงานบริการในโรงพยาบาล, โรงแรม, ซุปเปอร์มาร์เก็ต และงานอุตสาหกรรมทุกชนิด

"Your Mobile Solution"
Services & Consult on usage of Caster wheels & Material Handling system.
Authorized agent from world leading manufacturers
Rhombus Germany - Nansin Japan

 สั่งซื้อสินค้าออนไลน์